การวัดขนาดพื้นที่ ติดตั้ง ผ้าม่าน

วิธีการวัดขนาดพื้นที่

ให้วัดความกว้างก่อน โดยวัดที่ขอบประตู / หน้าต่าง ด้านนอกสุดของขอบวงกบจากซ้ายไปขาวแล้ววัดความสูง จากบ่นลงล่าง โดยใช้หน่วยวัดเป็น เซนติเมตร

การวัดพื้นที่นอกวงกบ

1. วัดความกว้างก่อนจึงวัดความสูง เพื่อกันผิดพลาด เวลาสั่งสินค้า เขียนขนาด (กว้าง X สูง)
2. กรณีมีมุ้งลวดต้องเผื่อความสูงขึ้นอีก 10 เซนติเมตร เวลาสาวเก็บจะได้ไม่ติดมุ้งลวด
3. กรณีมีบานเกล็ด ต้องสั่งเหล็กฉากด้วย เวลาติดตั้งมู่ลี่จะได้ไม่เกยกับมือหมุนบานเกล็ด

การวัดพื้นที่ในวงกบ

  1. วัดความกว้างก่อน จึงวัดความสูงเพื่อกันผิดพลาดเวลาสั่งสินค้า เขียนขนาด (กว้าง X สูง)
  2. การวัดในวงกบต้องเป็นในช่องกระจกเท่านั้นความกว้างต้องลด 1/2-1 เซนติเมตร ความสูงลด 1/2เซนติเมตร
  3. กรณีลูกค้าต้องการมิดชิดก็ลดความกว้าง 1/2 เซนติเมตร
มู่ลี่ไม้ มู่ลี่ไม้ราคาถูก มู่ลี่ มู่ลี่ราคาถูก วอลเปเปอร์ wallpaper วอลเปเปอร์ราคาถูก ผ้าม่าน ผ้าม่านราคาถูก ม่านม้วน ม่านม้วนราคาถูก ม่านปรับแสง ม่านปรับแสงราคาถูก ม่านม้วนภายนอก ม่านม้วนภายนอกราคาถูก

การวัดพื้นที่บานเลื่อนบานสไลต์

การวัดพื้นที่ลักษณะนี้วัดได้แบบ A และ B

1. แบบ A แบ่งเป็น 2 ชุด กลางอลูมิเนียมบานเลื่อน

– ความกว้างซ้าย-ขวาไม่มีอะไรกั้นไม่ต้องลดขนาดลง

– ถ้าสองข้างซ้าย-ขวา มีเสาหรือฝาผนังห้องกั้นอยู่ ต้องลดขนาดลงอีก 1 เซนติเมตร

อีกชุดลด 1/2 เซนติเมตร (2ชุด  ลด1.50เซนติเมตร)

2. แบบ B แบ่งเป็น 3 ชุด ซ้าย 1 ชุด ขวา 1 ชุด และ ตรงกลาง 1 ชุด  แล้วแต่ความพอใจของลูกค้าว่า

ชอบแบบไหนราคาจะต่างกัน

– การวัดชุด ซ้าย  วัดจากขอบวงกบซ้ายไปทางขวามือถึงกึ่งกลางอลูมิเนียมตัวตั้ง

ชุดขวาก็วัดจากขวามากึ่งกลางแนวตั้ง

– การวัดชุด กลาง จากกึงกลางตัวตั้งถึงกึ่งกลางตัวตั้งขวา

– กรณีมีเสาหรือฝาผนังกั้นด้านซ้าย และขวาความกว้างขุดกลางลด 1 เซนติเมตร ชุดซ้าย และ ขวา

ลดชุดละ 1.2 เซนติเมตร ถ้าไม่มีอะไรกั้นทั้งสองข้างก็ไม่ต้องลดความกว้าง

* ความสูงเพิ่ม 4 เซนติเมตร เพราะ จะเจาะอลูมิเนียมไม่ได้ตัวสกรูจะหลุดไปขวางรางบานเลื่อน

มู่ลี่ไม้ มู่ลี่ไม้ราคาถูก มู่ลี่ มู่ลี่ราคาถูก วอลเปเปอร์ wallpaper วอลเปเปอร์ราคาถูก ผ้าม่าน ผ้าม่านราคาถูก ม่านม้วน ม่านม้วนราคาถูก ม่านปรับแสง ม่านปรับแสงราคาถูก ม่านม้วนภายนอก ม่านม้วนภายนอกราคาถูก

ม่านปรับแสง (แบบแนวตั้ง)

ความกว้าง = วัดจากว้ายไปขวา ของขอบวงกบ ประตู / หน้าต่าง
ด้านนอกสุดแล้วบวกเผื่อข้างละ 10-15 เซนติเมตร
ความสูง = วัดจากด้านบนลงล่าง แล้วบวกเพิ่ม จากขอบวงกบด้านบน 10 เซนติเมตร
ด้านล่าง 20 เซนติเมตร

การวัดมู่ลี่ (แนวนอน)

ความกว้าง = วัดจากซ้ายไปขวาของขอบวงกบประตู / หน้าต่าง ด้านนอกสุด
แล้วบวกเผื่อข้างละ 5 เซนติเมตร หรือตามความต้องการของลูกค้า
ความสูง = วัดจากด้านบนลงล่าง แล้วบวกเพิ่ม จากขอบวงกบด้านบน 10 เซนติเมตร
ด้านล่าง 20 เซนติเมตร

การวัดม่านจีบ / ม่านตาไก่ / ม่านคอกระเช้า (ใช้สูตรเดียวกัน)

ความกว้าง = วัดจากซ้ายไปขวา ของขอบวงกบประตู / หน้าต่าง
ด้านนอกสุดแล้วบวกเผื่อข้างละ 10-15 เซนติเมตร
ความสูง = วัดจากด้านบนลงล่าง แล้วบวกเพิ่ม จากขอบวงกบด้านบน 10 เซนติเมตร
ด้านล่าง 20 เซนติเมตร หรือ แล้วแต่ความชอบของลูกค้าต้องการให้ชายผ้าม่านต่ำลง
เท่าไหร่ก็ได้

การวัดม่านม้วน

ความกว้าง = วัดจากซ้ายไปขวา ของขอบวงกบประตู / หน้าต่าง
ด้านนอกสุดแล้วบวกเผื่อข้างละ 5-10 เซนติเมตร
ความสูง = วัดจากด้านบนลงล่าง แล้วบวกเพิ่ม จากขอบวงกบด้านบน 10 เซนติเมตร
ด้านล่าง 20 เซนติเมตร แล้วแต่ความชอบของลูกค้าต้องการให้ชายผ้าม่านต่ำลงเท่าไหร่ก็ได้

การวัดม่านพับ

ความกว้าง = วัดจากซ้ายไปขวา ของขอบวงกบประตู / หน้าต่าง
ด้านนอกสุดแล้วบวกเผื่อข้างละ 5-10 เซนติเมตร
ความสูง = วัดจากด้านบนลงล่าง แล้วบวกเพิ่ม จากขอบวงกบด้านบน 10 – 30 เซนติเมตร
ด้านล่าง 20 เซนติเมตร แล้วแต่ความชอบของลูกค้าต้องการให้ชายผ้าม่านต่ำลงเท่าไหร่ก็ได้
ม่านพับ = โดยปกติแล้ว หลังจากพับเก็บจะมีความสูงลงมาจากรางม่านประมาณ 30-40
เซนติเมตร ถ้าติดตั้งแล้วดูสวยงามพื้นที่ว่างด้านบนของขอบวงกบประตู / หน้าต่าง จะต้องมี
ประมาณ 50-60 เซนติเมตร

การวัดฉากกั้นห้อง

ความกว้าง = วัดให้พอดีกับความต้องการ วัดจากผนังห้องด้านซ้าย
ไปจบกับผนังห้องด้านขวา
ความสูง = วัดให้พอดีกับความสูง วัดจากเพดาน ลงมาจนถึงพื้นแล้วค่อยหักความสูงออก
โดยประมาณ 1-2 เซนติเมตร ควรวัดความสูง(ด้านซ้าย ด้านขวาและตรงกลางด้วย)
ถ้าความสูงไม่เท่ากัน ให้เอาค่าน้อยสุดเป็นเกณฑ์ เพื่อป้องกันฉากครูดกับพื้น

การวัดวอลเปเปอร์

ความกว้าง = วัดจากผนังด้านซ้ายไปยังผนังห้องที่เราจะติดตั้งทั้งหมด
ความสูง = วัดจากด้านบนลงล่าง

เมื่อวัดได้ขนาดพื้นที่แล้วก็ติดต่อเราได้เลย เพื่อประเมินราคาขั้นต้น
ทางเราจะรีบแจ้งราคาให้ทราบ ถ้าราคาเป้นที่ถูกใจของลุกค้าทาง พีเอ็ม จะมีผนักงานเอา
ตัวอย่างผ้ารูปแบบม่านไปให้เลือกแล้วก็รอติดตั้งได้เลย

ตัวอย่างการติดตั้งผ้าม่านด้วยตัวเองและวิธีการใช้งานให้ถูกวิธี