ชนิดม่าน

การกรองแสงการมองผ่านจากภายในการมองผ่านจากภายนอก
Sunscreen60-70%มองผ่านได้มองผ่านได้ไม่ชัดหรือมองไม่เห็น
Dimout70-80%มองผ่านได้ไม่ชัดเจนมองไม่เห็น
Blackout80-100%ไม่สามารถมองเห็นได้ไม่สามารถมองเห็นได้