ภาพรวมของงาน

เสร็จแล้ว 100%

Cafe Amazon ปตท.ศูนย์ฝึกวังน้อย(อยุธยา)ใส่รายละเอียดของงาน

รายละเอียดของงาน

  • แผนงาน กำหนดเสร็จ  7วัน
  • ชื่อลูกค้า      Cafe Amazon ปตท.ศูนย์ฝึกวังน้อย(อยุธยา)
  • ผู้รับผิดชอบ   นายไพรัตน์ ป้องขันธ์
  • ประเภทงาน    ม่านปรับแสง

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment