ภาพรวมของงาน

ใส่รายละเอียดของงาน

รายละเอียดของงาน

  • แผนงาน กำหนดเสร็จ
  • ชื่อลูกค้า
  • ผู้รับผิดชอบ
  • ประเภทงาน

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment